Allerede da Robert Dudley Best studerte til å bli industriell designer i Paris og Düsseldorf, tegnet han det første utkastet til lampen som senere skulle bli synonymt med navnet hans. Lampen ble satt i produksjon i 1840 gjennom familie firmaet “Best & Lloyd”, og ble for alvor annerkjent etter å ha vært nevnt i arkitekt magasinet “Architects Journal”. Lampen ble ennå mer kjent etter at Winston Churchill senere hadde et eksemplar av den på pulten sin i Whitehall.

Bestlite som brand og organisasjon inngår i dag i det danske firma GUBI som er lokalisert i København.